Đoàn lân sư rồng hỏa long sôi động, chuyên nghiệp...

Múa lân lễ thông xe cao tốc Bắc Giang -Hà Nội

Cung cấp dịch vụ cho thue mua lan Lễ Thông Xe cao tốc Bắc Giang Hà Nội. Đón Phó Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đoàn lân có mặt từ rất sớm để tham gia múa lân đón thủ tướng và đoàn khách tham gia buổi lễ. Những động tác biểu diễn đẹp và sôi động đã làm hài lòng khách8484_946263795443355_4340132127249345718_n 936584_946263885443346_437640937384679386_n 1917313_946263972110004_981024798568224539_n 12509353_946263785443356_4363176373175734274_nLễ Thông Xe cao tốc Bắc Giang Hà Nội.
Đón Phó Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Leave a Comment