Đoàn lân sư rồng hỏa long sôi động, chuyên nghiệp...

Múa trống hội chuyên nghiệp

Cung cấp múa trống hội và dịch vụ múa lân trung thu

13076702_1013478472055220_4636368633687988283_n 13010824_1013478505388550_8547609192646224538_n 13006581_1013478488721885_5600514955057757939_n

 

Leave a Comment