Đoàn lân sư rồng hỏa long sôi động, chuyên nghiệp...

Post Tagged with: "thue mua lan khai truong"

Thuê múa lân khai trương Hari  Salon

Thuê múa lân khai trương Hari Salon

Thuê múa lân khai trương các cửa hàng ngày các diễn ra một cách rầm rộ bởi những chú lân sẽ đem lại may mắn trong ngày đầu khai trương và cũng niềm hy vọng xua đuổi những điều không hay. Đoàn múa lân có mặt từ rất sớm để tham gia buổi lễ. Những màn mua sôi động thu […]

Read more ›