Múa lân lễ thông xe cao tốc Bắc Giang - Hà Nội

Đoàn lân có mặt từ rất sớm để tham gia múa lân đón thủ tướng và đoàn khách tham gia buổi lễ. Những động tác biểu diễn đẹp và sôi động đã làm hài lòng khách

Cung cấp dịch vụ cho thue mua lan Lễ Thông Xe cao tốc Bắc Giang Hà Nội. Đón Phó Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đoàn lân có mặt từ rất sớm để tham gia múa lân đón thủ tướng và đoàn khách tham gia buổi lễ. Những động tác biểu diễn đẹp và sôi động đã làm hài lòng khách

8484_946263795443355_4340132127249345718_n

936584_946263885443346_437640937384679386_n

1917313_946263972110004_981024798568224539_n

12509353_946263785443356_4363176373175734274_n

Lễ Thông Xe cao tốc Bắc Giang Hà Nội.
Đón Phó Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thuê múa lân