Múa trống hội nét văn hoá nghệ thuật HCM

Múa trông hội tại HCM

Tiết mục múa trống hội theo nét văn hoá Hcm

https://www.youtube.com/watch?v=Yui17PXlflE&t=31s

Thuê múa lân